Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
- Ban giám đốc 

 

1. Giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú

Năm sinh: 29/01/1970

Quê quán: xã Thống Nhất huyện Gia Lộc

Dân tộc: Kinh.

Nơi ở hiện nay: Số 2 ngỗ 5 đường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế.

Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0913256456. CQ: 0320.852989.

Nhiệm vụ cụ thể:

Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Sở theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về mọi hoạt động công tác của Sở;

 a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, hợp tác Quốc tế.

- Quy hoạch, Kế hoạch, đầu tư, tài chính; là chủ tài khoản cơ quan.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Phòng kế hoạch-Tài chính.

- Thanh tra Sở.

- Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT.

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước đối với công ty cổ phần Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương.

2. Phó giám đốc Sở:  

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tịnh

Năm sinh: 04/01/1955

Quê quán: P.Thanh Bình TP.Hải Dương.

Dân tộc: Kinh.

Nơi ở hiện nay: P.Thanh Bình TP.Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi thú y.

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0912535988. CQ: 0320.852644. NR: 03203.891804.

Nhiệm vụ cụ thể:

 a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản.

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001-2000, chất lượng Nông lâm sản, Thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh Thú y; phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục đào tạo; Là người được chủ tài khoản ủy quyền.

- Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiên quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng khoa học-kỹ thuật Sở.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Chăn nuôi.

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Thủy sản.

- Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đối với Trung tâm giống gia súc Hải Dương.

 

 3. Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Bùi Đình Hoan.

Năm sinh: 29/12/1954.

Quê quán: Đại Hà - Kiến Thụy - TP Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: 45 Ngân Sơn - P.Trần Phú - TP.Hải Dương.

Trình độc chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban thường vụ BCH Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0913255003. CQ: 03203.853732. NR: 03203.550810. 

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Công tác Thủy lợi nội đồng.

- Công tác xây dựng cơ bản (đê, kè, cống...) đối với các công trình, dự án đã khởi công hoặc được khởi công xây dựng trong năm 2014.

- Là ủy viên thường trực của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB.

- Chi cục Thuỷ lợi.

- Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà  nước về chuyên môn đối với công ty TNHHMTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương.

 

 4.  Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Trần Văn Quân

Năm sinh: 11/01/1971

Quê quán: Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay:

Trình độc chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Điện thoại: DĐ: 0913268295. CQ: 03203.853915; NR: ….

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Khuyến nông.

- Phối kết hợp với các Sở, ngành trong khối văn hóa, xã hội.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Trung tâm Khuyến nông.

 

 5.  Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Bùi Văn Thăng

Năm sinh: 01/9/1972

Quê quán: Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trình độc chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Điện thoại: DĐ: 0913556450  CQ: 3844335

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Trồng trọt, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, môi trường sinh thái.

- Là trưởng ban Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Sở.

- Tham gia Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

b. Trực tiếp phụ trách  các đơn vị:

- Phòng Trồng trọt.

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Kiểm lâm.

- Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng.

- Ban Quản lý rừng.

- Phối kết hợp công tác với các đoàn thể chính trị, xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh ....)

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đối với Công ty TNHH1TV giống cây trồng Hải Dương.

Các đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực chủ động giải quyết và ký các văn bản về lĩnh vực mình phụ trách. Tuy nhiên trong một số việc cụ thể Giám đốc Sở ký văn bản thuộc lĩnh vực các Phó giám đốc phụ trách và thông báo cho các đồng chí Phó giám đốc biết.

Ngoài những nhiệm vụ trên (theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương) các đồng chí Phó giám đốc Sở còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.

 
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web