Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
- Ban giám đốc 

 

1.     Giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Dương.

Năm sinh: 27/4/1954.

Quê quán: Xã Hồng Khê huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương.

Dân tộc: Kinh.

Nơi ở hiện nay: 31 Phạm Ngọc Khánh P.Hải Tân TP. Hải Dương.

Điện thoại: DĐ: 0913255314. CQ: 03203.852989. NR: 03203.550343.

Chức danh Đảng: Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Sở

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý kinh tế.

Nhiệm vụ cụ thể:

Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Sở theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về mọi hoạt động, công tác của Sở;

 a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, hợp tác Quốc tế.

- Quy hoạch, Kế hoạch, đầu tư, tài chính; là chủ tài khoán cơ quan.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Phòng kế hoạch-Tài chính.

- Thanh tra Sở.

- Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

- Chi cục Phát triển NT. 

2. Phó giám đốc Sở (thường trực):

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tịnh

Năm sinh: 04/01/1955

Quê quán: P.Thanh Bình TP.Hải Dương.

Dân tộc: Kinh.

Nơi ở hiện nay: P.Thanh Bình TP.Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi thú y.

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0912535988. CQ: 0320.852644. NR: 03203.891804.

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản.

- Khuyến nông, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001-2000, chất lượng Nông lâm sản, Thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh Thú y; phụ trách công tác thông tin tuyên truyền của ngành, phối kết hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học-kỹ thuật Sở.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Chăn nuôi.

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Thủy sản.

- Trung tâm Khuyến nông.

- Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đối với Trung tâm giống gia súc Hải Dương.

Ngoài những nhiệm vụ trên (theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương) còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 3. Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Bùi Đình Hoan.

Năm sinh: 29/12/1954.

Quê quán: Đại Hà - Kiến Thụy - TP Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: 45 Ngân Sơn - P.Trần Phú - TP.Hải Dương.

Trình độc chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban thường vụ BCH Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0913255003. CQ: 03203.853732. NR: 03203.550810. 

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Xây dựng cơ bản về phòng chống lụt bão và thủy lợi nội đồng; (đê, kè ,cống, trạm bơm, kênh mương)....

- Là ủy viên thường trực của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB.

- Chi cục Thuỷ lợi.

- Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà  nước về chuyên môn đối với công ty TNHHMTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương.

Ngoài những nhiệm vụ trên (theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương) còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.

 4.  Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Trần Văn Quân

Năm sinh: 11/01/1971

Quê quán: Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay:

Trình độc chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Điện thoại: DĐ: 0913268295. CQ: 03203.853915; NR: ….

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Xây dựng nông thôn mới, công tác khuyến nông;

- Phối kết hợp với các Sở, ngành trong khối văn hóa, xã hội.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

-         Chi cục Phát triển nông thôn;

-         Trung tâm Khuyến nông.

Ngoài những nhiệm vụ trên (theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương) còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.

 
Thông báo

Đề nghị Cán bộ CCVC và các đơn vị trực thuộc Sở tải "Quyết định và Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở nông nghiệp & PTNT Hải Dương 2014" thực hiện

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hệ thống CTTL; tổng hợp và xử lý các vi phạm vào phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi 'tải file đính kèm' chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web