Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
- Các đơn vị trực thuộc 
 

Các đơn vị hành chính:

- Chi cục Thủy lợi.

- Chi cục Thủy sản.

- Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão.

- Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản.

 

Các đơn vị sự nghiệp.

- Trung tâm Khuyến nông.

- Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng.

- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Ban quản lý rừng.

- Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web