Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
- Các phòng ban 
 

1. Văn phòng sở
- Chánh văn phòng ĐT: 3857 462

- Thường trực: 3852495

- Fax: 3854515

2. Phòng Chăn nuôi
Trưởng phòng 
ĐT: 3854 810

3. Phòng Trồng trọt
Trưởng phòng ĐT: 3852 088

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trưởng phòng ĐT: 3850961

5. Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra ĐT: 3837 094

 
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web