Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
 

Đứng trước những thách thức lớn và cơ hội cũng nhiều, khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO và hội nhập khu vực. Mọi mặt của nền kinh tế, trong đó có kinh tế nông nghiệp với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, manh mún, không áp dụng tiến bộ kỹ thuật, am hiểu thị trường kém sẽ khó và không có cơ hội cạnh tranh và đững vững trên thị trường. Với yêu cầu đó, người nông dân đã và đang dần ý thức được việc sản xuất quy mô, hàng hóa và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nên nhu cầu có được kiến thức, áp dụng công nghề mới rất lớn.

Trước nhu cầu đó, hệ thống khuyến nông trong nhiều năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự giúp đỡ đầu tư có hiệu quả của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, s phối hợp tốt với các Cục, vụ, viện, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật trong và ngoài tỉnh; Các tổ chức xã hội như: Báo, đài Trung ương, địa phương, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội làm vườn, các Doanh nghiệp... qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp đã mang lại cho người nông dân từ cơ chế chính sách (thông qua các chương trình trợ giá, miễn giảm, hỗ trợ...) đến các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đầu tư kinh phí hỗ trợ giúp nông dân và đồng hành cùng nông dân sản xuất và kinh doanh nông nghiệp được thắng lợi, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo sản xuất, tạo được lòng tin với nông dân, thu hút đông đảo nông dân tham gia, đặc biệt là thực hiện tốt nghị quyết số 26NQ/TW về nông nghiệp - nông dân - nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Đề án, dự án của tỉnh về những mục tiêu phát triển nông nghiệp.

Hệ thống khuyến nông bằng nhiều hình thức hoạt động đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, xây dựng những trang trại, gia trại, cánh đồng có hiệu quả kinh tế cao: Tập trung vào các lĩnh vực tập huấn chuyển giao TBKT, đào tạo nghề, xây dựng mô hình, tuyên truyền nhân rộng mô hình đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, nâng cao dân trí, góp phần quan trọng vào những thành tựu của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều phương pháp, nhiều hình thức  trong 6 năm qua (2008-2013) hệ thống khuyến nông, đã thường xuyên mở nhiều đợt tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (TBKT), chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, chuyển tải thông tin thị trường và hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, bằng nhiều tổ chức hoạt động khuyến nông phong phú, đa dạng đã thu hút nông dân, để nông dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với điều kiện thức tế của sản xuất.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và thành công trong những năm qua đó là  công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Từ năm 2008-2013 hệ thống khuyến nông đã tổ chức được 11.393 lớp tập huấn cho 754.350 lượt nông dân tham dự.   Trong đó:

          + Tập huấn chuyển giao TBKT lĩnh vực Trồng trọt - lâm nghiệp :      8.531  lớp

          + Tập huấn chuyển giao TBKT lĩnh vực Chăn nuôi - thú y  :             1.605 lớp

          + Tập huấn chuyển giao TBKT lĩnh vực Thuỷ sản :                                       694 lớp

          + Tập huấn chuyển giao TBKT lĩnh vực môi trường, VAC :                 563 lớp

Về xây dung mô hình, trong 6 năm qua ngành nông nghiệp cũng đã tập trung vào việc xây dựng các mô hình trình diễn nhằm: đưa nhanh những giống mới, giống TBKT, những công nghệ mới vào sản xuất. Thông qua các mô hình trình diễn để nông dân trực tiếp thực hiện, học tập, trao đổi và rút kinh nghiệm. Đồng thời thông qua mô hình để nông dân mạnh dạn áp dụng cái mới, mở rộng trong sản xuất đại trà, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao, bền vững, tính nhân rộng cao:

          + Mô hình thâm canh lúa thực hiện 610 điểm, quy mô trên 2.643,5 ha, với 10.000 nông dân tham gia, tập trung ở các giống BT-7, HT-1, ; BG-6; Hoa Ưu-109; ĐH-18, KN-02, NSC-6, CNR-02, LHD-6, LHD-7, Thịnh Dụ-11, Hũa Gia-8, nếp cái hoa vàng, v..v... năng suất ngày một tăng.

          + Mô hình thâm canh ngô 43 điểm quy mô 10 ha/điểm... cũng đã góp phần đưa tỷ lệ trồng ngô lai ở Hải Dương hiện nay đạt 95 - 98%, năng suất đạt 48,67 tạ/ha/vụ (năm 2008).

          + Với 385 điểm mô hình được triển khai gồm các mô hình về: Rau, đậu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm, mô hình phân bón các loại, đi cùng với cánh đồng có thu nhập cao trên 50 triệu/ha/năm bằng các giống mới, phương pháp canh tác tiến bộ, công thức luân canh hợp lý... cũng được ngành nông nghiệp xây dựng hàng năm từ 65-70 điểm mô hình với tổng diện tích 300 - 350 ha, có trên 2.000 hộ nông dân tham gia.

          + Xây dựng được 185 điểm mô hình chăn nuôi trong đó (Mô hình chăn nuôi lợn: 12 điểm; bò 13 điểm; gà 181 điểm; vịt 5 điểm; khác 4 điểm). Từ nhiều năm nay ngành nông tập trung xây dựng mô hình và chuyển giao TBKT về chăn nuôi lợn ngoại (sinh sản, thịt) từ 3 - 5 điểm mô hình, bình quân 30 con/điểm; Cải tạo đàn bò vàng địa phương bằng phương pháp thụ tinh và dùng bò đực nhẩy; Vỗ béo đàn bò thịt từ 5 - 7 điểm, quy mô bình quân 150 con/điểm; Mô hình nuôi gà thịt ATSH quy mô mỗi năm từ 15 - 20.000 con; mô hình vịt thịt quy mô 2.500 con/điểm; mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại 2 điểm với quy mô 6.000 lợn/400 hộ tham gia…

          + Xây dựng 47 điểm mô hình về nuôi trồng thuỷ sản, quy mô 1-2 ha/điểm gồm các mô hình: Cá rô phi đơn tính, tôm càng xanh, cá chép, Baba gai, cá tra, cá lóc... ở 37 xã trong tỉnh với năng suất cá rô phi đạt 12 tấn/ha, 1,8 - 2 tấn tôm/ha, 18 - 25 tấn cá lóc/ha và làm phong phú thêm cơ cấu các giống baba.

Công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi được thực hiện thông qua 2 dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam và Hợp phần phát triển khí sinh học (Dự án QSEAP) do Ngân hàng Châu Á hỗ trợ đã xây dựng trên địa bàn Hải Dương trên 10.000 công trình khí sinh học, riêng 4 năm 2006 - 2009 xây dựng được gần 6.000 công trình góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở nông thôn, cung cấp nguồn chất đốt dùng trong gia đình, thúc đẩy chăn nuôi phát triển... đến nay, Hải Dương là tỉnh có số lượng công trình nhiều nhất 10.000/120.000 công trình của Dự án 30 tỉnh tham gia, Dự án đã được nhận giải thưởng lớn về năng lượng toàn cầu.

          - Một số hoạt động khác như: Hàng năm tổ chức từ 40 - 50 buổi hội thảo đầu bờ, ao, chuồng cho cán bộ kỹ thuật và nông dân; mỗi năm tham gia từ 3-4 hội chợ, hội thi về nông nghiệp; xuất bản 22 số bản tin Nông nghiệp và phát triển nông thôn số lượng 600 - 800 bản/số, biên soạn và in 100.000 - 120.000 quy trình kỹ thuật các loại cấp phát cho nông dân; tổ chức các cuộc thăm quan, học tập thực tế trog và ngoài tỉnh cho cán bộ khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, cho nông dân

Về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

- Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Thực hiện theo quyết định 1956/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2012, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đó hoàn thành được 23 lớp dạy nghề nông nghiệp, đào tạo cho 765 lao động nông thôn Trong đó 15 lớp đào tạo nghề thường xuyên (2 tháng); 8 lớp đào tạo nghề sơ cấp (3 tháng). Trong tháng 7/2013 Trung tâm Khuyến nông Hải Dương tiếp tục khai giảng 8 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các huyện: Thanh Hà, Kinh Môn, Chí Linh, Kim Thành

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Khuyến nông cũng gặp một số khó khăn: Hệ thống tổ chức khuyến nông còn mỏng; nghiệp vụ khuyến nông còn yếu, sự phối kết hợp giữa các tác nhân tham gia công tác khuyến nông có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; kinh phí đầu tư cho hoạt đông khuyến nông tuy đó được đầu tư xong chưa nhiều, còn tản mạn; cơ sở vật chất cho hoạt động nghiệp vụ khuyến nông còn thiếu; hệ thống khuyến nông cấp xã đó và đang dần được kiện toàn, tuy nhiên phụ cấp cho cán bộ khuyến nông cấp xã thấp so với mặt bằng xã hội… Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông, trong những năm tới đề nghị các cấp tạo điều kiện có phụ cấp nghề cho khuyến nông; nâng phụ cấp cho cán bộ khuyến nông cấp xã bằng lương tối thiểu; tăng cường kinh phí cho hoạt động khuyến nông cả nhân lực và vật lực; thành lập quỹ khuyến nông để hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Có thể nói công tác khuyến nông Hải Dương luôn được coi là người bạn của người dân, là một mắt xích quan trọng giữa nông dân với nhà khoa học, Nhà nước và nhà doanh nghiệp giúp người dân nâng cao nhận thức, kiến thức về sản xuất nông nghiệp làm tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, giúp giảm nghèo, tăng thu nhập và giàu lên từ sản xuất nông nghiệp qua đó góp phần vào thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

          Lê Văn Khoa (Phòng TTHL-TTKN)

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web