Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có nhiều đề án, dự án, chương trình hỗ trợ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 2,3%/năm; GTSX nông, lâm, thủy sản (theo giá thực tế) năm 2012 đạt 17.499 tỷ đồng, tăng 7.325 tỷ đồng so với năm 2008.; giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp năm 2012 đạt 125 triệu đồng/ha (tăng 57,8 triệu đồng/ha so với năm 2008).

1. Sản xuất nông nghiệp phát triển đúng định hướng, tương đối toàn diện

          Về trồng trọt: Mặc dù diện tích trồng lúa giảm (năm 2012 giảm 447 ha so với năm 2008) nhưng do tích cực chuyển dịch cơ cấu giống, trà lúa đã góp phần nâng năng suất lúa bình quân/vụ năm 2012 đạt 61,9 tạ/ha (năm 2008 đạt 59,03 tạ/ha). Diện tích cây vụ đông có xu hướng giảm, hiện đang duy trì ở mức 22.500 ha, diện tích cây ăn quả 22.400 ha (chủ yếu là diện tích vải 60%). Đã hình thành và phát triển sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, như: vùng sản xuất lúa tập trung ở cả 12 huyện, TP, TX ; vùng hành, tỏi (Nam Sách, Kinh Môn); cà rốt (Cẩm Giàng, Nam Sách); rau (Kim Thành, Gia Lộc); bí xanh (Bình Giang); củ đậu (Kim Thành); sắn dây (Kinh Môn), vải thiều, ổi, quất (Thanh Hà), Na (Chí Linh)...

          Về chăn nuôi: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lãi suất tiền vay và giá thức ăn tăng cao nên phát triển chăn nuôi không ổn định. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng từ 79.414 tấn năm 2008 nên 83.572 tấn năm 2012. Đàn gia cầm tăng mạnh, năm 2012 đạt 10,5 triệu con, tăng 3,6 triệu con so với năm 2008. Chăn nuôi trang trại, gia trại phát triển khá, đã xây dựng được 8 khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và 01 cơ sở giết mổ tập trung.

          Về thuỷ sản:          Duy trì mức tăng trưởng khá, diện tích trên 10.000 ha; sản lượng NTTS năm 2012 đạt 58.412 tấn, tăng 9.783 tấn so với năm 2008. Hình thành được 10 vùng NTTS tập trung; từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh đã hình thành mô hình nuôi cá lồng trên sông, với 540 lồng, sản lượng cá lồng năm 2012 đạt 2.847 tấn.

Kinh tế trang trại phát triển theo hướng đa dạng và hiệu quả hơn, doanh thu bình quân của 01 trang trại/năm khoảng 4,4 tỷ đồng (năm 2008 đạt 315 triệu đồng/trang trại); dịch vụ nông nghiệp phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, nhiều loại hình dịch vụ được phát triển như: dịch vụ thương mại, dịch vụ tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp… một số khâu trong sản xuất có các dịch vụ được cung ứng tốt như: khâu làm đất đạt khoảng 96,4%, bơm nước 99,3%, tuốt lúa 100%, xay sát 100%, vận chuyển 80,4%.

2. Kinh tế nông thôn phát triển đa dạng và có chuyển biến tích cực

          Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Năm 2012 tỷ lệ này tương ứng là: 20,5% - 46,1% - 33,4%, năm 2008 là 25,6% – 43,9% – 30,5%.

          Giao thông nông thôn có nhiều khởi sắc cả về số lượng và chất lượng: từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh xây dựng, nâng cấp, sửa chữa được 1.728 km đường, 7.461 dài cầu, cống các loại; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm đầu tư, toàn tỉnh có 130 xã có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%, trong đó 61% được sử dụng nước sạch...; Chất lượng điện nông thôn tăng lên rõ rệt, tỷ lệ thất thoát điện năng giảm, hiện toàn tỉnh có 100% số xã, thôn có điện; chất lượng giáo dục đào và cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng, cả tỉnh có 380 trường học phổ thông đạt chuẩn (tăng 164 trường so với năm 2008), 100% số xã có trường tiểu học và trung học cơ sở được kiên cố hoá; hệ thống y tế và chất lượng khám chữa bệnh khu vực nông thôn từng bước được nâng lên, toàn tỉnh hiện có 100% xã phường, thị trấn có trạm y tế xã; mạng lưới thông tin, văn hoá, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư phát triển...

3. Thu nhập, đời sông người dân nông thôn được cải thiện

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên đáng kể, năm 2008 là 11 triệu đồng/năm, năm 2012 tăng lên là 23,7 triệu đồng/năm; vốn tích luỹ bình quân 1 hộ nông thôn năm 2012 đạt 22 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2008; Cùng với mức thu nhập nâng lên, điều kiện sống và sinh hoạt của người dân cũng từng bước được cải thiện, nhiều hộ nông dân xây nhà 2- 3 tầng, sử dụng các thiết bị nội thất như đô thị; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tăng, người dân được hưởng thụ nhiều hơn từ các chính sách an sinh xã hội, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa – thể thao, đặc biệt là văn hóa tâm linh thông qua các lễ hội truyền thống...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công cuộc xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành còn chậm; sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa quy mô chưa lớn, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng xã hội nông thôn tuy đã phát triển nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất và đời sống xã hội dân cư nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn; thu nhập của nông dân còn thấp, chênh lệch về đời sống giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng gia tăng; công tác y tế, giáo dục, đào tạo nghề ở một số nơi chưa đáp ứng đòi hỏi của xã hội…

Để thực thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân Hải Dương cần thực hiện linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để khơi dậy, phát huy những tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, kiện toàn kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

                                                                            

                                                          Nguyễn Hữu Đáng (P.KH-TC)

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web