Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Khung chính sách của Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Ngày 11/3/2014 Bộ Nông nghiệp & PTNT đã đăng trên Website ban hành các khung chính sách của dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm". Sau đây là toàn văn: nhấp chuột vào dòng gạch chânTai lieu DA.rar để tải toàn văn

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​Nhấp vào dòng hạch chân để tải Luật Thủy lợi và các NĐ, Thông tư

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web