Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020
  Để tải nội dung hướng dẫn và biểu mẫu hãy nhấp chuột vào dòng gạch chân này:   Nội dung hướng dẫn và biểu mẫu

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh, Văn bản số 6983/BNN-KH ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 1199/SKHĐT-TC ngày 29/8/2014 của Sở Kế hoạch – Đầu tư V/v lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020; Văn bản số 2009/KHĐT-QHTH ngày 29/8/2014 của Sở Kế hoạch – Đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế và lập Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020 báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở yêu cầu các đơn vị thuộc sở xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế ngành và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn và biểu mẫu được đăng tải trên Website của Sở, tại địa chỉ: http://sonongnghiep.haiduong.gov.vn, chuyên mục “Lĩnh vực chuyên ngành”. (Để tải tài liệu về máy hãy làm theo hướng dẫn màu đỏ trên đầu bài viết)

Báo cáo gửi về sở Nông nghiệp & PTNT qua phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 20/10/2014 (đề nghị gửi kèm file điện tử về địa chỉ: khtc.snnhd@gmail.com)

 Đây là công việc quan trọng, đặc biệt là kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 – 2020, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web