Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Thực hiện Nghị định số 163/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông báo số 997/TB-STC ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Sở Tài chính về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở

 (Nhấp chuột vào dòng gạch chân để tải  Quyết định và phụ lục chi tiết)Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web