Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã có quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích của Bưu chính (ảnh sưu tầm)

Theo quyết định trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương có 04 thủ tục được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết theo quy dịch vụ bưu chính công ích gồm:

1. Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng.

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy phân bó hữu cơ và phân bón khác.

3. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy giống thức ăn chăn nuôi.

4. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy giống giống vật nuôi.

Đây là 04 thủ tục hành chính đầu tiên của Sở được giải quyết qua dịch vụ công ích, làm tiền đề cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

                                                                                                                  BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web