Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã có quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích của Bưu chính (ảnh sưu tầm)

Theo quyết định trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương có 04 thủ tục được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết theo quy dịch vụ bưu chính công ích gồm:

1. Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng.

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy phân bó hữu cơ và phân bón khác.

3. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy giống thức ăn chăn nuôi.

4. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy giống giống vật nuôi.

Đây là 04 thủ tục hành chính đầu tiên của Sở được giải quyết qua dịch vụ công ích, làm tiền đề cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

                                                                                                                  BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

Thông báo

Sở nông nghiệp đã tổng kết tình hình kiểm soát và kết quả thực hiện  nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Báo cáo số 1898/BC-SNN, ngày 24/11/2016 và 1981/BC-SNN, ngày 8/12/2016

Đây là toàn văn báo cáo

Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chủ động nghiên cứu nội dung các đề án, kế hoạch sau:

 

1. Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng 

2. Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 

3. Kế hoạch Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 2016-2020. 

4. Đề án phát triển du lịch hải dương giai đoạn 2016-2020. 

5. Đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh hải dương  

6. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

7. Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020. 

8. Đề án nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh hải dương

Hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp thuộc đề án "Phát triển SX nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020" Tải nội dung hướng dẫn tại đây
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web