Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố: Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

 Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

trên địa bàn tỉnh (nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng)

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web