Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online

Thông báo

Đề nghị Cán bộ CCVC và các đơn vị trực thuộc Sở tải "Quyết định và Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở nông nghiệp & PTNT Hải Dương 2014" thực hiện

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hệ thống CTTL; tổng hợp và xử lý các vi phạm vào phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi 'tải file đính kèm' chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở tải tài liệu "gồm: Nội dung hướng dẫn, biểu mẫu xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015" thực hiện

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web