Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
Chất lượng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

         Trong những năm qua các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng nước sạch nông thôn của tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng mở rộng địa bàn và phát triển số lượng hộ gia đình nông thôn đấu nối sử dụng nước sạch; đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, cải tiến quy trình công nghệ sản xuất, cung úng để nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ảnh sưu tầm

         (Ảnh sưu tầm)

         Đối với các nhà máy sản xuất nước sạch đã sử dụng nguồn nước thô từ các sông ngoài tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo, cải tiến công nghệ, tăng cường kiểm tra vận hành theo đúng quy trình để cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng, ổn định;

          07 nhà máy sử dụng nguồn nước thô từ sông nội đồng phải đẩy nhanh tiến độ lập và thực hiện phương án chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước sông ngoài hoặc chuyển thành trạm tăng áp (mua nước), đảm bảo tiến độ hoàn thành vào đầu năm 2019;

         Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn phối họp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng nguồn nước cung cấp tại các nhà máy cấp nước sạch tập trung nông thôn; thực hiện quy trình lấy mẫu ít nhất 01 lần/tháng/công trình và tăng cường lấy mẫu đột xuất; Kết quả xét nghiệm chất lượng nước được công khai tại các nhà máy cấp nước, trụ sở UBND các xã, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. Nếu chất lượng nước không đạt sẽ được gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

         Kết quả xét nghiệm chất lượng nước được công khai tại các nhà máy cấp nước, trụ sở UBND các xã, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. Nếu chất lượng nước không đạt sẽ được gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

          Khuyến nghị các địa phương và nhân dân khi phát hiện chất lượng nước không đảm bảo thông tin ngay cho Trung m nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh theo số điện thoại: 02203.890.453 (cố định); 0983.516.738 (Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm) để kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

            Sau đây là kết quả phân tích định kỳ chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh hải dương:

                                  Kết quả tháng 1/2019:  ​kqt1.pdf 

                                  Kết quả tháng 2/2019: kqt2.pdf

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web