Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
Các cơ quan chuyên môn phải là cầu nối, có trách nhiệm gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương thăm gian hàng trưng bày (sưu tầm)

                Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương tại  hội thảo: Bàn giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo, sản phẩm cây vụ đông; triển khai Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020" và công bố "Điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 21/12.

            Ngoài ý kiến trên ông còn khẳng định Hải Dương có nhiều thế mạnh để phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đầu ra nông sản hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết tốt vấn đề này, các địa phương cần quan tâm quy hoạch vùng sản xuất tập trung, xây dựng các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp bền vững, ổn định. Các địa phương cần chú trọng tới sản xuất sạch nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của thị trường; đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới những thị trường lớn, tiềm năng.

             Yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc chuyển đổi phải có kế hoạch cụ thể, tránh thực hiện ồ ạt. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các vùng sản xuất tập trung.

            Bảo đảm hơn 50% số nông sản trong vùng sản xuất tập trung có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ.

            Với ý kiến trên và sự quyết tâm của các cơ quan chuyên môn cùng lực lượng sản xuất trong tỉnh sẽ đưa sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung phát triển bền vững.

            Bên cạnh hội nghị có các gian hàng trưng bày triển lãm các sản phẩm nông sản chủ lực của 12 huyện, thành phố, thị xã.

                                                                                                   VP

Thông báo

Sở nông nghiệp đã tổng kết tình hình kiểm soát và kết quả thực hiện  nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Báo cáo số 1898/BC-SNN, ngày 24/11/2016 và 1981/BC-SNN, ngày 8/12/2016

Đây là toàn văn báo cáo

Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chủ động nghiên cứu nội dung các đề án, kế hoạch sau:

 

1. Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng 

2. Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 

3. Kế hoạch Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 2016-2020. 

4. Đề án phát triển du lịch hải dương giai đoạn 2016-2020. 

5. Đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh hải dương  

6. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

7. Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020. 

8. Đề án nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh hải dương

Hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp thuộc đề án "Phát triển SX nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020" Tải nội dung hướng dẫn tại đây
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web