Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Kiểm soát Thủ tục hành chính
Recent
Văn Bản QPPL
Công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019 và quyết toán năm 2018

      Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và các Thông báo kết quả kiểm tra phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kết quả kiểm tra phân bổ dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở tài chính tại Thông báo số 1081,1543,1542,1189,1182,899,713 và 650.

      Sở Nông nghiệp và PTNT Công bố công khai dữ liệu dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 460, 616, 781A989.

        Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 491A, 781B và 988.

      Công bố công khai dữ liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 1437.

               (Nhấp chuột vào số Quyết định để xem nội dung chi tiết)

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn ngày 15 hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

- Kết quả xét nghiệm nước  tháng 11,   tháng 10,    tháng 9,    tháng 8,    tháng 7,    tháng 6,    tháng 5,    tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). 

Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web