Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Công khai tài chính

         Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được

ngân sách Nhà nước hỗ trợ và kết quả kiểm tra phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

năm 2018 của Sở tài chính tại Thông báo số 252/STC-HCSN, ngày 24/01/2018 của

Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

          Sở Nông nghiệp và PTNT đã công bố công khai dự toán ngân sách của Sở năm 

2018 tại Quyết định số 876/QĐ-SNN.

          Dưới đây là nội dung cụ thể:

cktc-1.gif

cktc-2.gifcktc-3.gifcktc-4.gif

cktc-5.gif

cktc-6.gif

cktc-7.gif

cktc-9.gif

cktc-10.gif

cktc-11.gif

cktc-12.gifcktc-13.gif

cktc-16.gif

cktc-18.gif

cktc-19.gif

cktc-20.gif

cktc-21.gif

cktc-22.gif

cktc-23.gifcktc-24.gifThông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​Nhấp vào dòng hạch chân để tải Luật Thủy lợi và các NĐ, Thông tư

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web