Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
Công bố Danh mục thủ tục hành chính 
Ngày 31 tháng 3 năm 2016. Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương công bố Bản danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại bộ phận một cửa của Khối văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 460. Trong bản công bố này có 09 thủ tục hành chính được giải quyết tại Bộ phận một cửa của khối Văn phòng Sở thuộc 03 lĩnh vực: Xây dựng cơ bản; Trồng trọt; Chăn nuôi. cụ thể tại đây
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web