Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Thông báo xét tuyển công chức thuyền viên kiếm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy sản
 

Căn cứ Kế hoạch số 10894/KH-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tuyển dụng công chức, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức thuyền viên kim ngư năm 2017 của Tng cục Thủy sản, cụ th như sau:

1.                    Số lượng tuyển dụng: 40 công chức (27 công chức ngạch Thuyền viên Kim ngư và 13 công chức ngạch Thuyền viên Kim ngư trung cấp) vào 06 vị trí việc làm.

2.                    Điều kiện đăng ký dự tuyn:

a)                    Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

b)                   Điều kiện cụ thể: theo Bản mô tả chi tiết Tại đây

3.                    Hồ sơ đăng ký dự tuyn:

a)                    Hồ sơ đăng ký dự tuyến gồm có:

-                       Đơn đăng ký dự tuyn công chức (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);

-                       Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số, vùng có điêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn;

-                       Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thấm quyên trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyến;

-                       Bản sao Giấy khai sinh;

-                       Bản chụp các văn bằng, chúng chỉ và kết quả học theo yêu câu của vị trí dự tuyển (khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên đê đôi chiêu);

-                       Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-                       Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyến dụng công chức (nêu có) được cơ quan có thm quyền chứng thực;

-                       Bản photo Bảo him xã hội (nếu có);

-                       04 ảnh cỡ 4 X 6 (chụp trong thi hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyn);

-                       02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

b)                   Nơi nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Tống cục Thủy sản, Sô 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0437247215. {Bộ không trả lại hồ sơ đi vi thí sinh không trúng tuyn).

c)                    Thi gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/12/2016 đến hết ngày 10/02/2017 (trong giờ hành chính).

d)                   Xét duyệt h sơ dự tuyn tại đơn vị và lệ phí dự tuyên:

Trên cơ s đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyên tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, đối chiếu với hồ sơ dự tuyến, Tông cục Thủy sản tô chức xét duyệt hồ sơ dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển vi mức thu 500.000 đông/thí sinh (dưới 100 thí sinh) đối vói những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyn; lập danh sách (theo mẫu) thí sinh đủ tiêu chun và điều kiện dự xét tuyên công chức; báo cáo danh sách và nộp lệ phí dự tuyn về Bộ (qua Vụ Tô chức cán bộ) trước ngày 20/02/2017. Tông cục Thủy sản và thí sinh chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyn.

Sau khi có kết quả xét tuyển, Bộ sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ những người trúng tuyên, thí sinh có hồ sơ không đủ tiêu chun, điều kiện dự tuyên sẽ bị hủy kết quả trúng tuyên.

4.                    Nội dung xét tuyển công chức:

a)                    Xét kêt quả học tập của người dự tuyn;

b)                   Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyn. Nội dung kiểm tra sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được thông báo sau trên website theo địa chỉ www.mard.gov.vn,www.fistenet.gov.vn và niêm yết tại Tông cục Thủy sản.

5.                    Tổ chức xét tuyển:

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010), dự kiến 31/3-08/4/2017

6.                    Cách tính đim và xác định ngưòi trúng tuyn trong kỳ xét tuyên công chức:

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​Nhấp vào dòng hạch chân để tải Luật Thủy lợi và các NĐ, Thông tư

​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh (nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố)

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web