Quá trình hình thành và phát triển
LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG
16/06/2021 12:00:00

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG

 

Thời kỳ 1945 đến 1954

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết nghị về việc lập Bộ Canh Nông. Không có tổ chức, cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh về nông nghiệp (chỉ có bộ phận thu thuế các địa phương).

Thời kỳ 1955 đến 1967

Năm 1954, sau khi hòa bình được lập lại ở Miền Bắc, tỉnh Hải Dương thành lập các cơ quan quản lý về nông nghiệp cấp tỉnh.

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Ty Nông nghiệp trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh.

- Ban Công tác nông thôn và Ban quản lý HTX nông nghiệp (chuyên theo dõi về quan hệ sản xuất nông nghiệp, xây dựng HTX nông nghiệp, tổ đổi công,…) trực thuộc Tỉnh ủy.

- Thành lập Ty Thủy lợi.

Thời kỳ 1968 đến 1996

Năm 1968, hợp nhất 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng

- Từ năm 1968 đến năm 1970

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Ty Nông nghiệp

- Ty Thủy sản

- Ty Thủy lợi

- Ty Lâm nghiệp

Năm 1970, sáp nhập Ty Lâm nghiệp vào Ty Nông nghiệp. Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT còn:

- Ty Nông nghiệp

- Ty Thủy sản

- Ty Thủy lợi

- Từ năm 1971 đến năm 1975

Năm 1971, toàn ngành Nông nghiệp hợp thành Ủy ban Nông nghiệp tỉnh.

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Ty Nông nghiệp

- Ty Thủy sản

- Ty Thủy lợi

- Ty Lương thực

- Từ năm 1976 đến năm 1983

Năm 1976, sáp nhập Ban quản lý Hợp tác xã nông nghiệp vào Ty Nông nghiệp.

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Ty Nông nghiệp

- Ty Thủy sản

- Ty Thủy lợi

- Ty Lương thực

- Từ năm 1984 đến năm 1987

Sáp nhập Ty Lương thực, Ban quản lý ruộng đất vào Ty Nông nghiệp.

Đổi tên Ty Nông nghiệp, Ty Thủy sản, Ty Thủy lợi thành Sở Nông nghiệp, Sở Thủy sản, Sở Thủy lợi.

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Sở Nông nghiệp

- Sở Thủy sản

- Sở Thủy lợi

- Từ năm 1988 đến năm 1996

Sáp nhập Sở Thủy sản vào Sở Nông nghiệp.

Cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có:

- Sở Nông nghiệp

- Sở Thủy lợi

Từ tháng 6 – 1997 đến nay

Năm 1997, tỉnh Hải Hưng được tách thành 2 tỉnh, tái lập tỉnh Hải Dương.

Thành lập Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương trên cơ sở sáp nhập Sở Nông nghiệp và Sở Thủy lợi; chuyển Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và Chi cục Di dân tái định cư trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín