Thủy sản
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
30/12/2022 12:00:00

1. Chức năng 
Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, quy trình, cơ chế chính sách về chuyên ngành, lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý; 
2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách về lĩnh vực thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý; 
2.3. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thủy sản; hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong thủy sản; 
2.4. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: tổ chức điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản; Công bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác; tổ chức thực hiện các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản; điều tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; 
2.5. Tham mưu tổ chức quản lý giống thủy sản; thực hiện kiểm tra chất lượng giống thủy sản ở các cơ sở sản xuất giống thủy sản; 
2.6. Tham mưu tổ chức quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 
2.7. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; 
2.8. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức khai thác thủy sản theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tàu cá, cảng cá, bến cá, tuyến bờ, khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá và đăng kiểm, đăng ký tàu cá thuộc phạm vị quản lý của tỉnh theo quy định pháp luật; về quy chế và tổ chức quản lý hoạt động của chợ thủy sản đầu mối;
2.9. Tham mưu, thực hiện kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản; 
2.10. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định; 
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín