Quản lý xây dựng công trình
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
03/06/2021 01:42:43

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Phối hợp tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch của ngành về lĩnh vực xây dựng các công trình phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều và phát triển nông thôn;

2.2. Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình, dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình đầu tư xây dựng do Sở là chủ đầu tư.

2.3. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình, dự án thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trình dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng;

2.4. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề xuất xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng có thể gây ra sự cố hoặc công trình xây dựng không đúng quy trình, quy phạm và thiết kế được duyệt theo quy định của pháp luật;

2.5. Tham gia ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

2.6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình do Sở làm chủ đầu tư;

2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách về xây dựng công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

2.8. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh;

2.9. Theo dõi, tổng hợp, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định;

2.10. Quản lý, lưu trữ tài liệu hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ đấu thầu các công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

2.11. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở tổ chức thu, sử dụng lệ phí thẩm định và các loại phí, lệ phí khác thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

2.12. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản trang thiết bị được giao theo quy định của Giám đốc Sở và pháp luật hiện hành;

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Các tin mới hơn
Kiểm tra tiến độ thi công một số công trình hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.(30/09/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các hạng mục công trình tỉnh Hải Dương đề nghị bổ sung thuộc dự án Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. (04/08/2022)
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình: Thi công cải tạo, nâng cấp 06 trạm bơm Trên địa bàn tỉnh(19/07/2022)
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình(28/06/2022)
Đôn đốc tiến độ thực hiện và tham gia ý kiến Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Chuyên đề liên quan(20/05/2022)
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín