Văn phòng Sở
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
03/06/2021 12:00:00

Văn phòng Sở:

I. Cán bộ, công chức:

1. Chánh Văn phòng:

            Phan Hữu Hùng ĐT: 0949585368

2. Phó chánh Văn phòng:

            - Đồng Quốc Trà ĐT: 0936525528

            - Phan Thành Thiêm   ĐT: 0912835927

3. Chuyên viên:

            - Phạm Xuân Đông ĐT: 0904368266

            - Nguyễn Ánh Ngọc   ĐT: 0913558396

            - Nguyễn An Trung (Kế toán) ĐT: 0904856089

            - Trần Thị Kim Dung   ĐT: 0983410883

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, quản trị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý tổ chức bộ máy của ngành: thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở;

2.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý biên chế, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng: Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền;

2.3. Tham mưu tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp lương, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách khác theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về công tác tổ chức, cán bộ;

2.4. Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng Sở thực hiện chương trình trên;

2.5. Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành theo Quy chế làm việc;

2.6. Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; kiểm tra về thể thức văn bản trước khi chuyển cho Lãnh đạo Sở ký duyệt ban hành; phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và phô tô tài liệu, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính, văn thư, thực hiện chế độ bảo mật (đối với các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước);

2.7.  Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, quản lý trang tin điện tử và các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Sở;

2.8. Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc; đón tiếp khách và các hoạt động của Sở, của Lãnh đạo Sở; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan, của Lãnh đạo Sở; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; quản lý, điều hành xe công tác phục vụ Lãnh đạo Sở, đáp ứng được yêu cầu công tác, đảm bảo an toàn;

2.9. Xây dựng hướng dẫn, duy trì chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường, lao động; tham mưu công tác tự vệ cơ quan, bảo vệ bí mật, an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ; xây dựng kế hoạch Ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở; quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu của cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ quy định hiện hành;

2.10. Theo dõi công tác cải cách hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở;

2.11. Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về nội dung, kết quả các hội nghị; thay mặt Lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình công tác, các thông báo, kết luận,… khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu;

2.12. Được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các giấy mời, giấy triệu tập, giấy giới thiệu liên hệ công tác (trừ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ), giấy đi đường; sao lục (trừ lý lịch cán bộ công chức), thông báo chương trình công tác, kết luận hội nghị; xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

2.13. Quản lý cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Sở và tài sản trang thiết bị được giao theo quy định của Giám đốc Sở và theo pháp luật;

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín