Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
30/12/2022 12:00:00

1. Chức năng 
Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, cơ chế chính sách về chuyên ngành an toàn thực phẩm và muối thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 
2.2. Tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đã được phê duyệt; 
2.3. Tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành; 
2.4. Tổ chức lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn; 
2.5. Điều tra, thống kê, hướng dẫn, giám sát, thẩm định phân loại về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối; tổng hợp báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và vật tư nông nghiệp theo quy định; 
2.6. Tham mưu quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; 
2.7. Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối;
2.8. Tham mưu, thực hiện kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối; 
2.9. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định; 
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định pháp luật. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín