An Toàn Thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/07/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

                                                                      (Từ 16/6/2023 đến 15/7/2023) 

Tính đến thời điểm 15/7/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 20 bản Tự công bố sản phẩm/05 cơ sở và 08 thông báo về việc bổ sung, sửa đổi thông tin, thay đổi quy cách, nội dung tem nhãn và mức công bố đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh sách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:

 Bảng 1. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm

                                                                         (Từ 16/6/2023 đến 15/7/2023) 

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

HỘ KINH DOANH ĐỒNG THẾ QUÊ

1.1

Gà ủ muối Ông Quê

01/ĐTQ/2023

30/6/2023

08/7/2023

 

2

HTX CHĂN NUÔI & DVTM CẨM ĐÔNG

2.1

Trứng gà trắng

01/HTXCAMDONG/2023

15/4/2023

18/6/2023

 

2.2

Trứng gà nâu

02/HTXCAMDONG/2023

15/4/2023

18/6/2023

 

3

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH KIM THÀNH

3.1

Mắm cáy Hải Dương

01/HTXNNSKT/2023

01/7/2023

10/7/2023

 

4

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ VUÔNG

4.1

Giò nấm

05/CV/2023

01/7/2023

10/7/2023

 

4.2

Tôm chay

06/CV/2023

01/7/2023

10/7/2023

 

4.3

Dồi chay

07/CV/2023

01/7/2023

10/7/2023

 

5

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

FSSC 22000

VN 20/00088 ngày 17/3/2022

5.1

Lá kim cát nhỏ tẩm gia vị

12/Deasang/2023

30/8/2023

15/7/2023

 

5.2

Sốt ướp thịt kiểu Hàn Quốc vị truyền thống

HD-47/Deasang/2022

18/10/2022

15/7/2023

 

5.3

Sốt ướp thịt kiểu Hàn Quốc vị vị cay

HD-48/Deasang/2022

18/10/2022

15/7/2023

 

5.4

Lá kim cát nhỏ tẩm gia vị

 

30/8/2023

15/7/2023

 

5.5

Dầu hào

HD-01/Deasang/2023

20/02/2023

15/7/2023

 

5.6

Sốt muối kim chi Hàn Quốc cay dịu O’food

HD-02/Deasang/2023

20/02/2023

15/7/2023

 

5.7

Rong biển giòn trộn hạt óc chó, hạnh nhân

HD-03/Deasang/2023

16/3/2023

15/7/2023

 

5.8

Bột chiên Beta Mix

HD-12/Deasang/2023

10/4/2023

15/7/2023

 

5.9

Lá kim tẩm gia vị

HD-04/Deasang/2023

24/4/2023

15/7/2023

 

5.10

Snack rong biển cuộn nướng vị mực

HD-06/Deasang/2023

20/4/2023

15/7/2023

03 KQKN không cùng mã mẫu

5.11

Snack rong biển cuộn nướng vị phô mai

HD-07/Deasang/2023

20/4/2023

15/7/2023

03 KQKN không cùng mã mẫu

5.12

Snack rong biển cuộn nướng vị truyền thống

HD-08/Deasang/2023

20/4/2023

15/7/2023

 

5.13

Sốt lẩu hoàn chỉnh lẩu riêu cua

13/Deasang/2023

07/6/2023

15/7/2023

 

5.14

Sốt lẩu hoàn chỉnh lẩu bò

14/Deasang/2023

07/6/2023

15/7/2023

 

 

Bảng 2. Thông báo thay đổi nội dung bản tự công cố chất lượng sản phẩm

                                                            (Từ 16/6/2023 đến 15/7/2023) 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG THÔNG BÁO

SỐ THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

Bổ sung nội dung tem nhãn sản phẩm; Bổ sung quy cách bao gói sản phẩm

TB–19/Deasang/2022 ngày 18/10/2022

15/7/2022

 

Bô sung thiết kế bao bì sản phẩm (hạt nêm vua bếp)

TB–20/Deasang/2022 ngày 18/10/2022

15/7/2022

 

Thay đỏi mức công bố các chỉ tiêu vi sinh vật

TB–21/Deasang/2022 ngày 14/11/2022

15/7/2022

 

Thông tin nhãn sản phẩm

02/DSVN ngày 12/12/2022

15/7/2022

 

Bổ sung quy cách bao gói, thiết kế bao bì sản phẩm.

TB–01/Deasang/2023 ngày 17/1/2023

15/7/2022

 

Bổ sung quy cách bao gói, thiết kế bao bì sản phẩm.

TB–03/Deasang/2023 ngày 16/3/2023

 

 

Bổ sung quy cách bao gói sản phẩm

TB–04/Deasang/2023 ngày 14/4/2023

15/7/2022

 

Bổ sung quy cách thiết kế bao bì sản phẩm

TB–06/Deasang/2023 ngày 14/4/2023

 

 

 

Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

 https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 

4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 15/06/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cwF03xaSOcA@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m.html

Phòng QLCL./. 
 
Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Các tin cũ hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm(15/06/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(22/03/2023)
Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm(08/03/2023)
Tăng cường công tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023(08/03/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022(07/12/2022)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín