An Toàn Thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm
03/10/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍNH ĐẾN 30/9/2023

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 
         Tính đến thời điểm 30/9/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 08 bản Tự công bố sản phẩm/04 cơ sở và 01 thông báo bổ sung quy cách bao gói, thiết kế bao bì sản phẩm  thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:

Bảng 1. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm

                                                                     (Từ 28/8/2023 đến 30/9/2023) 

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM TẠI HẢI DƯƠNG

1.1

BỘT BÁNH XÈO

HD-18/ Daesang /2023

24/8/2023

29/8/2023

FSSC 22000 Số VN20/00088 ngày 17/3/2020

1.2

CHIẾT XUẤT HÀU CÔ ĐẶC – OYSTER CONCENTRATE

NL-02/Daesang/2023

22/9/2023

29/9/2023

1.3

RONG NHO – SEA GRAPES

20/Daesang/2023

25/9/2023

29/9/2023

2

HỘ KINH DOANH CỚ SỞ CHẾ BIẾN RƯƠI HẢI NAM

2.1

CHẢ RƯƠI HẢI NAM

01/HAINAM/2023

30/8/2023

8/9/2023

 

2.2

MỌC RƯƠI NẤU HẢI NAM

02/HAINAM/2023

30/8/2023

8/9/2023

3

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI KOREA VIỆT NAM

3.1

CHÂN GÀ TƯƠNG THƠM

01/KOREA/2023

22/9/2023

25/9/2023

 

3.2

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG

02/KOREA/2023

22/9/2023

25/9/2023

 

4

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COOKHOUSE VIỆT NAM

4.1

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG

07/COOKHOUSE/2023

28/8/2023

25/9/2023

 

 
                                Bảng 2. Thông báo thay đổi nội dung bản tự công cố chất lượng sản phẩm
                                                            (Từ 28/8/2023 đến 30/9/2023) 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG THÔNG BÁO

SỐ THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

Bổ sung quy cách bao gói, thiết kế bao bì sản phẩm LÁ KIM TẨM DẦU Ô LIU

TB-11/Daesang/2023

22/9/2023

 

 

Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 

4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 15/06/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cwF03xaSOcA@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m.html

 

6. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 17/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cs+SY7fUeNQ@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-th%e1%ba%a9m-quy%e1%bb%81n-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-c%e1%bb%a7a-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p-v%c3%a0-ph%c3%a1t.html

 

7. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 27/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/i_1I51SzbeY@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-l%c4%a9nh-v%e1%bb%b1c-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-an-to%c3%a0n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-ng.html

8. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 27/7/2023:

 
Phòng QLCL./. 
Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Các tin cũ hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm(15/06/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(22/03/2023)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín