Thanh tra Sở
Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
30/12/2022 12:00:00

 

1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; kiểm soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trước khi trình Giám đốc Sở phê duyệt; 
2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; 
2.3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; 
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; 
2.5. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra; 
2.6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở; 
2.7. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết; 
2.8. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
2.9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 
2.10. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở; 
2.11. Chủ trì các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu; 
2.12. Tham mưu công tác pháp chế của Sở; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao; 
2.13. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2.14. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; 
2.15. Quản lý cán bộ, công chức của Thanh tra Sở và tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định; 
2.16. Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín