Nông thôn mới
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương
16/08/2021 12:00:00

 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương

(cập nhật đến 12/8/2021)

 

       1. Kết quả xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã.

- Tổng số xã thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh: 178 xã;

- Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM: 178/ 178 xã (đạt 100%);

- Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao: 17/178 xã (đạt 9,5%);

- Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 02/178 xã (xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn);

2. Kết quả xây dựng nông thôn mới đối với cấp huyện.

- Tổng số huyện, TX, TP thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh: 12 huyện, thị xã, thành phố;

- Số huyện, TX, TP được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (với huyện) và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đối với thành phố, thị xã) trên địa bàn tỉnh: 7/12 huyện, TX, TP, gồm: Thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh, các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc (đạt 58,3%);

- 05 huyện, thành phố còn lại, gồm:

+ Thành phố Hải Dương: Đã được đoàn thẩm định Trung ương thẩm định và đã hoàn thiện hố sơ theo yêu cầu, dự kiến trong tháng 8/2021 Hội đồng thẩm địnhTrung ương tổ chức họp xét, công nhận thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

+ 02 huyện Kim Thành và Thanh Hà đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, dự kiến trong tháng 8/2021 Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định.

+ 02 huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang đã hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra, đang tổ chức lấy ý kiến theo quy định, dự kiến đến 31/8/2021 hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định theo quy định.

3. Đối với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hoàn thiện các bước quy trình và hồ sơ để đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021(thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30/11/2021)./.

 

Chi cục PTNT

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình môi trường và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025(07/10/2022)
Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025(05/10/2022)
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TRUNG ƯƠNG XÉT CÔNG NHẬN TỈNH HẢI DƯƠNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020(25/01/2022)
Họp Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị xét công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2021(18/11/2021)
Kim Thành và Thanh Hà được xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới(14/10/2021)
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín