An Toàn Thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28/07/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 

         Tính đến thời điểm 27/7/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 10  bản Tự công bố sản phẩm/03 cơ sở và 02 thông báo về thông tin nhãn mác và sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:
 Bảng 1. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm

(Từ 17/7/2023 đến 27/7/2023)

 

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN PHÚ

1.1

Hành củ chiên

01/TANPHU/2023

27/7/2023

27/7/2023

 

1.2

Tỏi củ chiên

02/TANPHU/2023

27/7/2023

27/7/2023

 

1.3

Hành tây chiên

03/TANPHU/2023

27/7/2023

27/7/2023

 

1.4

Khoai tây chiên

04/TANPHU/2023

27/7/2023

27/7/2023

 

2

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COOKHOUSE VIỆT NAM

2.1

Chân gà ăn liền vị muối

03/COOKHOUSE/2023

18/7/2023

27/7/2023

Tự công bố lại

2.2

Chân gà ngâm ớt vị cay vừa

04/COOKHOUSE/2023

18/7/2023

27/7/2023

Tự công bố lại

2.3

Chân gà ăn liền vị cay

05/COOKHOUSE/2023

18/7/2023

27/7/2023

Tự công bố lại

2.4

Bò sốt chay BBQ

08/COOKHOUSE/2023

18/7/2023

27/7/2023

 

2.5

Chân gà ăn liền vị cay thơm

09/COOKHOUSE/2023

18/7/2023

27/7/2023

Công bố lại

3

HỌ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT ANH (CƠ SỞ HOÀNG NAM)

3.1

Thạch đen Cao Bằng

01/CSHOANGNAM/2023

20/7/2023

27/7/2023

 

Bảng 2. Thông báo thay đổi nội dung bản tự công cố chất lượng sản phẩm

(Từ 17/6/2023 đến 17/7/2023)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG THÔNG BÁO

SỐ THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

Bổ sung % vào thành phần định lượng trên hồ sơ sản phẩm SNACK RONG BIỂN CUỘC NƯỚNG VỊ MỰC.

TB–08/Deasang/2023 ngày 17/7/2023

24/7/2022

 

2

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COOKHOUSE VIỆT NAM

V/v thông tin nhãn sản phẩm

01/TB-COOKHOUSE ngày 24/7/2023

27/7/2023

 

 

Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

 https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 

4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 15/06/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cwF03xaSOcA@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m.html

 

6. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 27/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cs+SY7fUeNQ@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-th%e1%ba%a9m-quy%e1%bb%81n-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-c%e1%bb%a7a-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p-v%c3%a0-ph%c3%a1t.html

Phòng QLCL./. 

 
Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Các tin cũ hơn
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm(15/06/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(22/03/2023)
Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm(08/03/2023)
Tăng cường công tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023(08/03/2023)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín