An Toàn Thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm
22/03/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 Tính đến thời điểm 20/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận 06 bản Tự công bố sản phẩm/03 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh sách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:
 
 Bảng. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm
(Từ 15/3/2023 đến 20/3/2023)

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HẢI

 

 

1.1

TRÀ NÕN ỔI NHẬT (GUAVA HEBAL TEA)

01/NGUYENXUANHAI/2023

09-1-2023

17-01-23

- Thuê gia công sản xuất tại Thái Bình.

- Không có thông tin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

2

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ECOLINK VIỆT NAM

 

 

2.1

HỒNG TRÀ OTEA

009/2023ECOLINK

14-3-2023

17-01-23

- Thuê gia công sản xuất tại Hải Dương.

- Không có thông tin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

 

2.2

TRÀ XANH NHÀI OTEA

007/2023ECOLINK

14-3-2023

17-01-23

3

CÔNG TY TNHH TMDV QUỐC TẾ HM

 

 

3.1

KHOAI LANG THANH

01/HM/2023

15-3-2023

20/3/2023

ISO 2200:2018, cấp ngày 13/3/2023

 

3.2

KHOAI LANG KÉN

02/HM/2023

15-3-2023

20/3/2023

 

3.3

NGÔ CHIÊN

02/HM/2023

15-3-2023

20/3/2023

Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

 https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

Phòng QLCL./.

Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Các tin cũ hơn
Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm(08/03/2023)
Tăng cường công tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023(08/03/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022(07/12/2022)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(13/10/2022)
Thẩm định, đánh giá, giám sát đối với cơ sở kinh doanh Hoa Quả Sạch thuộc Hệ thống Fuji Fruit(29/07/2022)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín