An Toàn Thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
28/08/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

         Tính đến thời điểm 28/8/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 12 bản Tự công bố sản phẩm/06 cơ sở và 01 thông báo về thông tin nhãn mác sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành: 

Bảng 1. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm

                                                               (Từ 27/7/2023 đến 28/8/2023) 
 

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG DƯƠNG

1.1

HẠT DƯA TÁCH VỎ

01/HONG DUONG/2023

08/08/2023

16/8/2023

ISO 22000:2018 số 12398-FSV ngày 16/12/2000

1.2

MUỐI TINH KHIẾT - PURE DRIED VACUUM SALT (REFINED SALT)

02/HONG DUONG/2023

14/8/2023

16/8/2023

1.3

MUỐI HẠT

02/HONG DUONG/2022

09/12/2022

16/8/2023

2

CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM TẠI HẢI DƯƠNG

2.1

SỐT SPAGHETTI ROSE – KEM VÀ CÀ CHUA

09/Daesang/2023

11/5/2023

16/8/2023

FSSC 22000 Số VN20/00088 ngày 17/3/2020

2.2

SỐT SPAGHETTI PHÔ MAI KEM

11/Daesang /2023

11/5/2023

16/8/2023

2.3

SỐT SPAGHETTI BOLOGNESE – THỊT BẰM

10/Daesang /2023

11/5/2023

16/8/2023

2.4

BỘT CHIÊN GIÒN THÊM HẠT

HD-05/Daesang /2023

10/4/2023

16/8/2023

3

HỌ KINH DOANH TRẦN BÁ VŨ (CƠ SỞ SẢN XUẤT LẠP XƯỜNG VIỆT ĐÀI HẢI DƯƠNG)

3.1

LẠP XƯỜNG VIỆT ĐÀI HẢI DƯƠNG

01/TBV/2023

01/8/2023

08/8/2023

 

4

HỘ KINH DOANH MẠC XUÂN HÀ

4.1

GIÒ LỤA

Số 11/MXH/2023

20/8/2023

22/8/2023

 

4.2

CHẢ

Số 12/MXH/2023

20/8/2023

22/8/2023

 

5

CÔNG TY TNHH EL TI9 GLOBAL

5.1

RONG BIỂN BORYUNG LAVE

01/EL TI9 GLOBAL/2023

14/8/2023

22/8/2023

Sản phẩm nhập khẩu, bao gói sẵn.

6

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN ASIA

6.1

TINH DẦU TỎI

01/GREEN ASIA/2023

21/8/2023

25/8/2023

 

 
 Bảng 2. Thông báo thay đổi nội dung bản tự công cố chất lượng sản phẩm
                                                            (Từ 27/7/2023 đến 27/8/2023)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG THÔNG BÁO

SỐ THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

Thông tin nhãn mác

05/DSVN ngày 23/5/2023

16/8/2023

 

 
 Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

 https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 

4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 15/06/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cwF03xaSOcA@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m.html

 

6. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 17/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cs+SY7fUeNQ@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-th%e1%ba%a9m-quy%e1%bb%81n-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-c%e1%bb%a7a-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p-v%c3%a0-ph%c3%a1t.html

 

7. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 27/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/i_1I51SzbeY@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-l%c4%a9nh-v%e1%bb%b1c-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-an-to%c3%a0n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-ng.html

Phòng QLCL./. 
 
Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Các tin cũ hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm(15/06/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(22/03/2023)
Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm(08/03/2023)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín