An Toàn Thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/11/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tính đến thời điểm 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 22 bản Tự công bố sản phẩm của 11 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:

Bảng 1. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm

(Từ 05/10 đến 31/10/2023)

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM TẠI HẢI DƯƠNG

1.1

MIẾN KHOAI LANG

19/Daesang/2023

02/10/2023

05/10/2023

FSSC 22000 Số VN20/00088 ngày 17/3/2020

1.2

MIẾN KHOAI LANG TRUYỀN THỐNG – SWEET POTATO GLASS NOODLE

NL-01/Daesang/2023

28/9/2023

05/10/2023

1.3

TINH BỘT KHOAI LANG TRUNG QUỐC 100%

NL-01/Daesang/2023

28/9/2023

05/10/2023

2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH TÍN

2.1

GẠO TBR 225

01/VINHTHANHTIN/2023

25/8/2023

05/10/2023

 

3

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HỒNG (SEN HỒNG TRÀ)

3.1

SEN HỒNG TRÀ

01/VTH/2023

10/10/2023

20/10/2023

 

4

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ MINANO

4.1

CÀ PHÊ HẠT ESPRESSO CAO CẤP

04/CPMNN/2023

06/5/2023

25/10/2023

 

4.2

CÀ PHÊ PHI N CAO CẤP

02/CPMNN/2023

06/5/2023

25/10/2023

 

5

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ KHÁNH

5.1

TƯƠNG ỚT CAY

01/PHÚ KHÁNH/2022

01/10/2022

25/10/2023

 

5.2

DẤM HOA QUẢ (SẢN PHẨM DẤM CHUỐI)

02/PHÚ KHÁNH/2022

01/10/2022

25/10/2023

 

5.3

DẤM PHÚ KHÁNH

03/PHÚ KHÁNH/2022

01/10/2022

25/10/2023

 

5.4

NƯỚC CHẤM CỐT CÁ CƠM

04/PHÚ KHÁNH/2022

01/10/2022

25/10/2023

 

6

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TUẤN

6.1

GIÒ LỤA TUẤN THANH

01/BVT/2022

23/11/2022

25/11/2022

 

7

HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN DŨNG

7.1

PHÙ TRÚC (VÁNG ĐẬU) AN PHÚC

01/ANPHUC/2022

01/11/2022

5/11/2022

 

8

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN BẢO KHANG

8.1

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (THIÊN SƠN TỬU)

02/ANBAOKHANG/2023

01/01/2023

08/01/2023

 

9

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGÂN

9.1

BỘT ỚT (ỚT KHÔ NGUYÊN CHẤT)

01/DN/2022

28/7/2022

25/10/2023

 

10

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LTH

10.1

TỔI ĐEN LTH

01/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

Kết quả kiểm nghiệm không phải bản gốc/sao công chứng

10.2

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HOÀNG TÂM AN

02/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

10.3

CAO TỎI ĐEN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN SÂM LTH

04/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

10.4

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TÁO ĐỎ HOÀNG TÂM AN

05/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

10.5

TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HOA CÚC HOÀNG TÂM AN

08/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

10.6

TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LA HÁN QUẢ HOÀNG TÂM AN

08/LTH/2021

01/6/2021

25/10/2023

11

CÔNG TY TNHH ONG MẬT PHƯƠNG BẮC

11.1

MẬT ONG HOA VẢI THIỀU THANH HÀ

03/CB-PB/2023

30/10/2023

30/10/2023

 

 
          Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/xP5C9d3MpjY@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html.

            3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 

4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 20/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/rOqePEmO2So@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

 

6. Danh sách Tự công bố Đợt 6 tính đến 15/06/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cwF03xaSOcA@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m.html

 

7. Danh sách Tự công bố Đợt 7 tính đến 17/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/cs+SY7fUeNQ@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-th%e1%ba%a9m-quy%e1%bb%81n-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-c%e1%bb%a7a-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p-v%c3%a0-ph%c3%a1t.html

 

8. Danh sách Tự công bố Đợt 8 tính đến 27/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/i_1I51SzbeY@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-l%c4%a9nh-v%e1%bb%b1c-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-an-to%c3%a0n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-ng.html

9. Danh sách Tự công bố Đợt 9 tính đến 27/7/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/w8RLUxzPaFk@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-l%c4%a9nh-v%e1%bb%b1c-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-an-to%c3%a0n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-ng.html

10. Danh sách Tự công bố Đợt 10 tính đến 28/8/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/w8RLUxzPaFk@/anh-s%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-thu%e1%bb%99c-l%c4%a9nh-v%e1%bb%b1c-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-an-to%c3%a0n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m-ng%c3%a0nh-n%c3%b4ng-ng.html

11. Danh sách Tự công bố Đợt 11 tính đến 03/10/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/fMCRFb5r3bQ@/danh-s%c3%a1ch-c%c3%a1c-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m.html

                                                                                        Phòng Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản./. 
 
 


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm(15/06/2023)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín