Hải Dương cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
Do những ngày tới, thời tiết khu vực Hải Dương khả năng không có mưa, hanh khô nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT về “Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản”
Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản”
Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023
Chi cục Kiểm lâm Hải Dương tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023
Hội nghị quán triệt công tác quản lý bảo vệ và PCCC tại phường Phả Lại
Sáng ngày 22/12/2022, Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh phối hợp với Đội 5 Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải Dương và UBND phường Phả Lại tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
Hải Dương, Cấp V dự báo cháy rừng, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn nhanh
Đây là Thông báo mới về cấp dự báo cháy rừng của chi cục Kiểm lâm Hải Dương từ cấp IV lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn nhanh
123456
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website