Chi cục Thủy lợi.
Hội nghị giao ban kết quả thực hiện công tác quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ quý II/2024
Ngày 12/4/2024 tại Hội trường Chi cục, Chi cục Thủy lợi Hải Dương đã tổ chức thành công hội nghị giao ban kết quả thực hiện công tác quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ quý II/2024.
Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Ngày 01/4/2024, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Đỗ Tiến Bậc – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cùng đại diện Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải (ông Trịnh Thế Trường – Chủ tịch Công ty) và các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Công văn số 986/UBND-VP ngày 22/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
V/v tăng cường quản lý hoạt động của các bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong quản lý hoạt động của các bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Hải Dương giao trong Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24/01/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong quản lý hoạt động của các bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
Thực hiện công văn số 5029/UBND-VP ngày 29/12/2023 và công văn số 653/UBND-VP ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh V/v xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 08/3/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp gồm Ông Lương Văn Cảnh – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT – chủ trì cuộc họp và đại diện lãnh UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi.
Hướng dẫn các thủ tục hành chính về hoạt động bến bãi
Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý hoạt động bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chi cục Thủy Lợi năm 2024
Ngày 27/01/2024, Chi cục Thủy lợi đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Về dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Cảnh - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cùng toàn thể lãnh đạo và các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức, người lao động Chi cục Thủy lợi.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT kiêm tra kiểm tra công tác lấy nước Đợt 1 phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024
Ngày 24/01/2024, lãnh đạo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đại diện Cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác lấy nước Đợt 1phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
123
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website