Trung tâm NSH và vệ sinh MTNT.
Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2023
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2023 diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 06/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 05/6 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”
Đại hội Công đoàn Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 28/02/2023, được sự đồng ý, nhất trí của Công đoàn Ngành, Chi bộ và Ban lãnh đạo Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn, Công đoàn Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tập trung nông thôn năm 2022
Năm 2022, Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch nông thôn đảm bảo cung cấp nước cho người dân sử dụng an toàn, hiệu quả.
Tăng cường công tác kiểm tra công trình cấp nước tập trung nông thôn trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023
Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân thường tăng đột biến trong dịp nghỉ Lễ tết, lãnh đạo Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch tập trung nông thôn
Công tác tổng hợp số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022
Trong tháng 11 năm 2022, Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các các địa phương nộp báo cáo kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022
Hội nghị truyền thông cấp xã về nước sạch và VSMT nông thôn
Ngày 22 và 23/9/2022, Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức 02 hội nghị truyền thông cấp xã về nước sạch và VSMT nông thôn tại xã Đồng Quang và xã Quang Minh thuộc huyện Gia Lộc, với sự tham dự của đại diện Hội Nông dân huyện Gia Lộc, đại diện lãnh đạo UBND xã và hội viên hội Nông dân xã.
Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tháng 8/2022
Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ chất lượng nước của các công trình cấp nước tập trung nông thôn, Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn đã tổ chức lấy 78 mẫu nước của 39 công trình cấp nước và xét nghiệm 27 chỉ tiêu trong tổng số 41 chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương (QCĐP 01:2021/HD).
Tăng cường công tác quản lý chất lượng nguồn nước sinh hoạt nông thôn
Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022, lãnh đạo Trung tâm tiếp tục đi kiểm tra công tác vận hành, xử lý nước và công tác giám sát chất lượng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
Kiểm tra các công trình cấp nước nông thôn tháng 6 năm 2022
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra hiện trường các công trình cấp nước, trong tháng 6, lãnh đạo Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn đã đi kiểm tra 02 công trình cấp nước xã Cộng Hòa và Thượng Vũ, huyện Kim Thành.
Tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022 diễn ra từ ngày 29/4/2021 đến ngày 06/5/2021, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.
Kiểm tra công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn
Sáng ngày 15/4/2022, Lãnh đạo Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn đã có buổi kiểm tra tại công trình cấp nước sạch xã Cộng Lạc và xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ.
123
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website