Trung tâm NSH và vệ sinh MTNT.
Kiểm tra các công trình cấp nước nông thôn tháng 6 năm 2022
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra hiện trường các công trình cấp nước, trong tháng 6, lãnh đạo Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn đã đi kiểm tra 02 công trình cấp nước xã Cộng Hòa và Thượng Vũ, huyện Kim Thành.
Tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022 diễn ra từ ngày 29/4/2021 đến ngày 06/5/2021, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.
Kiểm tra công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn
Sáng ngày 15/4/2022, Lãnh đạo Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn đã có buổi kiểm tra tại công trình cấp nước sạch xã Cộng Lạc và xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn
Chiều 28 tháng 3 năm 2022, Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn đã tổ chức công bố Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm nước SH và VSMT nông thôn
Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch nông thôn
Năm 2022, Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch nông thôn nhằm đảm bảo cung cấp nước cho người dân sử dụng an toàn, hiệu quả
Nâng cao hiệu quả vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn
Chiều ngày 26/01/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy lợi đã có buổi kiểm tra tại công trình cấp nước sạch Phượng Hoàng xã An Phượng, huyện Thanh Hà về việc quản lý chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt nông thôn
Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022
Sáng ngày 14/01/2022, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị.
12
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website