Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học
Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi cộng với giá vật tư, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Cùng với đó là tâm lý lo sợ dịch bệnh vùng phát trở lại nên hoạt động chăn nuôi và công tác tái đàn, tăng đàn lợn gặp nhiều khó khăn. Nhằm chuyển giao cho nông dân những tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi lợn sinh sản. Trung tâm Khuyến nông Hải Dương tiếp tục triển khai Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học” năm 2022 nhằm góp phần thúc đẩy chăn nuôi vàtạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cung cấp cho thị trường.
12345678910...
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website