Chi cục Trồng trọt và BVTV.
Kiểm tra đánh giá năng suất lúa vụ mùa 2022
Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR và PCCCR) 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 7/7/2022, Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn đã tham mưu giúp UBND thị xã Kinh Môn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR và PCCCR) 6 tháng đầu năm 2022
123
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website