An Toàn Thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng An toàn thực phẩm
15/06/2023 12:00:00

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 

Tính đến thời điểm 15/6/20213, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đã tiếp nhận thêm 56 bản Tự công bố sản phẩm/08 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 5; Điều 36; khoản 9, Điều 40 và Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổng hợp, cập nhật và thông báo công khai trên websize của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định hiện hành:

 
Bảng. Danh sách cơ sở/sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm
(Từ 9/3/2023 đến 15/6/2023)

TT

TÊN ĐƠN VỊ/SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

NGÀY TỰ CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM ÁNH DƯƠNG

 

1.1

Ớt sấy khô

01/ANHDUOWNG/2023

20/4/2023

25/4/2023

ISO 22000:2018.

Hiệu lực: 04/12/2021-03/02/2024

 

1.2

Sả sấy khô

01/ANHDUOWNG/2023

20/4/2023

25/4/2023

2

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM MINH TÍNH

 

2.1

Đài thơm 8

01/MINHTINH/2023

14/4/2023

25/4/2023

 

 

2.2

Gạo ST25

02/MINHTINH/2023

14/4/2023

25/4/2023

 

3

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM COOKHOUSE VIỆT NAM

 

3.1

Chân gà ăn liền vị thơm ngon

01/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

 

 

 

3.2

Chân gà ăn liền vị cay

02/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

 

3.3

Chân gà ăn liền vị ủ muối

03/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

 

3.4

Chân gà ăn liền vị cay thơm

04/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

 

3.5

Chân gà ăn liền vị cay vừa

05/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

 

3.6

Chân gà ăn liền vị chua cay

06/COOKHOUSE/2023

28/11/2022

12/6/2023

4

CƠ SỞ NGỌC HIẾU – PHẠM THỊ SÁU

 

4.1

Phù trúc Ngọc Hiếu

01/CSNH/2023

25/4/2023

26/4/2023

 

5

HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THÀNH ĐẠT

 

 

5.1

Ngô nếp tươi sấy

01/THANHDATFOOD/2023

28/4/2023

28/4/2023

 

6

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM HẢI DƯƠNG XANH

 

6.1

Đường thốt nốt

01/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.2

Đường phèn

02/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.3

Bánh phồng tôm gạo lứt tảo biển

03/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.4

Bột sắn dây nguyên chất

04/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.5

Miến sắn dây

05/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.6

Bún chùm ngây

06/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.7

Phở chùm ngây

07/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.8

Bún bí đỏ

08/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.9

Phở bí đỏ

09/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.10

Bún củ dền

10/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.11

Phở củ dền

11/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.12

Bún hoa đậu biếc

12/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.13

Phở hoa đậu biếc

13/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.14

Bún cà rốt

14/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.15

Phở cà rốt

15/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.16

Bún mè đen

16/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.17

Phở mè đen

17/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.18

Bún rau củ

18/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.19

Phở rau củ

19/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.20

Bún khoai lang

20/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.21

Phở khoai lang

21/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

 

6.22

Khổ qua khô

22/HDX/2023

30-05-23

12/6/2023

 

7

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÌNH HƯƠNG

 

7.1

Gạo nếp cái hoa vàng

01/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.2

Gạo nếp cẩm

02/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.3

Gạo lứt đỏ (huyết rồng)

03/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.4

Nấm hương

04/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.5

Mộc nhĩ

05/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.6

Hạt sen

06/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.7

Bột kem béo

07/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.8

Bột thính gạo

08/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.9

Bột hạt tiêu

09/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.10

Bột matcha

10/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.11

Đỗ đen xanh lòng

11/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

7.12

Đỗ xanh sạch vỏ

12/BINHHUONG/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

8

HỘ KINH DOANH MẠC XUÂN HÀ

 

 

8.1

Thịt lợn

01/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.2

Thịt gà

02/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.3

Thịt bò

03/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.4

Bún

04/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.5

Phở

05/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.6

Cải bắp

06/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.7

Cải thảo

07/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.8

Cải chíp

08/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.9

Cải ngồng

09/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

8.10

Cải ngọt

10/MXH/2023

8/6/2023

15/6/2023

 

 

Ghi chú: Các doanh nghiệp, cơ sở tra cứu thông tin sản phẩm tự công bố đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại các link sau:

1. Danh sách tự công bố Đợt 1 tính đến 30/6/2022:

 https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/3MTKO9Zt6Kk@/danh-s%C3%A1ch-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html?zarsrc=411&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign

2. Danh sách Tự công bố Đợt 2 tính đến 30/9/2022:

3. Danh sách Tự công bố Đợt 3 tính đến 07/12/2022:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/03+YBGXHZHU@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng-n%C4%83m-2022.html

 4. Danh sách Tự công bố Đợt 4 tính đến 08/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/M9haeZgqfDE@/danh-d%c3%a1ch-c%c6%a1-s%e1%bb%9f-v%c3%a0-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-t%e1%bb%b1-c%c3%b4ng-b%e1%bb%91-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-s%e1%ba%a3nph%e1%ba%a9m.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 5. Danh sách Tự công bố Đợt 5 tính đến 22/03/2023:

https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/rOqePEmO2So@/danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-t%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m.html

                                                                                                                   Phòng QLCL./.

 
 
Các tin mới hơn
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(03/11/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(03/10/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(28/08/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(28/07/2023)
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(19/07/2023)
Các tin cũ hơn
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(22/03/2023)
Danh dách cơ sở và sản phẩm tự công bố chất lượng sản phẩm(08/03/2023)
Tăng cường công tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023(08/03/2023)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022(07/12/2022)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm(13/10/2022)
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín